ประชาสัมพันธ์
  วันที่ รายการข่าวสารเอกสาร
  Data pager
  123
  Page size:
  PageSizeComboBox
  select
   29 items in 3 pages
  46~/upload_information/รวมรายงานผล ไตรมาส 2.pdf6 พฤษภาคม 2565รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) เอกสาร
  43~/upload_information/ขั้นตอนการปรับแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ.2565.pdf28 มีนาคม 2565ขั้นตอนการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P)เอกสาร
  42~/upload_information/แผนปฏิบัติการฯ กรมสุขภาพจิต 2565 (FULL).pdf4 มกราคม 2565แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เอกสาร
  41~/upload_information/เล่มแนวทางติดตามฯ ปี 2565 ฉบับสมบูรณ์.pdf2 ธันวาคม 2564แนวทางการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ผ่านโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เอกสาร
  39~/upload_information/รายงานผลตามเเผนปฏิบัติการ ไตรมาส 4_รวมเล่ม.pdf26 พฤศจิกายน 2564รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)เอกสาร
  38~/upload_information/คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 2565.pdf27 ตุลาคม 2564คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตเอกสาร
  35~/upload_information/ขั้นตอนการปรับแผนปฏิบัติการปี2564.pdf30 เมษายน 2564ขั้นตอนการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 ในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P)เอกสาร
  34~/upload_information/คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2564 กรมสุขภาพจิต (ปรับปรุง).pdf29 มกราคม 2564คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุง) สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตเอกสาร
  32~/upload_information/แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 .pdf25 ธันวาคม 2563แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เอกสาร
  31~/upload_information/ตัวชี้วัดตามเล่มพรบ. ปี 64 (ขาวคาดเเดง+ผลสัมฤทธิ์กรม).7z14 ธันวาคม 2563ตัวชี้วัดตามเล่มพ.ร.บ. (ขาวคาดเเดง) ปี 2564 เเละตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กรมฯ ปี 2564เอกสาร