ประชาสัมพันธ์
  วันที่ รายการข่าวสารเอกสาร
  Data pager
  123
  Page size:
  PageSizeComboBox
  select
   24 items in 3 pages
  38~/upload_information/คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 2565.pdf27 ตุลาคม 2564คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตเอกสาร
  35~/upload_information/ขั้นตอนการปรับแผนปฏิบัติการปี2564.pdf30 เมษายน 2564ขั้นตอนการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 ในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P)เอกสาร
  34~/upload_information/คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2564 กรมสุขภาพจิต (ปรับปรุง).pdf29 มกราคม 2564คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 (ฉบับปรับปรุง) สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตเอกสาร
  32~/upload_information/แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 .pdf25 ธันวาคม 2563แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เอกสาร
  31~/upload_information/ตัวชี้วัดตามเล่มพรบ. ปี 64 (ขาวคาดเเดง+ผลสัมฤทธิ์กรม).7z14 ธันวาคม 2563ตัวชี้วัดตามเล่มพ.ร.บ. (ขาวคาดเเดง) ปี 2564 เเละตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์กรมฯ ปี 2564เอกสาร
  30~/upload_information/แนวทางติดตามผลการดำเนินงานฯ ประจำปี 2564.pdf14 ธันวาคม 2563แนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เอกสาร
  29~/upload_information/คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2564 กรมสุขภาพจิต.pdf20 ตุลาคม 2563คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตเอกสาร
  27~/upload_information/แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf11 มีนาคม 2563แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เอกสาร
  26~/upload_information/คู่มือติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563.pdf20 พฤศจิกายน 2562คู่มือแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เอกสาร
  24~/upload_information/คู่มือแผนปฏิบัติการปี 63.pdf7 ตุลาคม 2562คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตเอกสาร