ประชาสัมพันธ์
  วันที่ รายการข่าวสารเอกสาร
  Data pager
  12
  Page size:
  PageSizeComboBox
  select
   18 items in 2 pages
  29~/upload_information/คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2564 กรมสุขภาพจิต.pdf20 ตุลาคม 2563คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564 สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตเอกสาร
  27~/upload_information/แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf11 มีนาคม 2563แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563เอกสาร
  26~/upload_information/คู่มือติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563.pdf20 พฤศจิกายน 2562คู่มือแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เอกสาร
  24~/upload_information/คู่มือแผนปฏิบัติการปี 63.pdf7 ตุลาคม 2562คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตเอกสาร
  23~/upload_information/แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ. 2562.pdf29 มกราคม 2562แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสาร
  21~/upload_information/บันทึกหนังสือส่งแผนปฏิบัติการปี 2562.pdf28 มกราคม 2562บันทึกเเจ้งเวียน "แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"เอกสาร
  19~/upload_information/1.แนวทางติดตามฯ ปี 62.pdf22 พฤศจิกายน 2561คู่มือแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เอกสาร
  18~/upload_information/คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562 สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต .pdf12 ตุลาคม 2561คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562 สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เอกสาร
  17~/upload_information/วิธีการบันทึกคำของบประมาณโครงการขับเคลื่อนฯ กรมสุขภาพจิต.pdf20 สิงหาคม 2561ขั้นตอนการบันทึกคำของบประมาณโครงการขับเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมสุขภาพจิตเอกสาร
  15~/upload_information/ขั้นตอนติดตั้งanydesk.pdf19 กรกฎาคม 2561โปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์ AnyDesk link Download : https://anydesk.com/remote-desktopเอกสาร