ประชาสัมพันธ์
  วันที่ รายการข่าวสารเอกสาร
  Data pager
  12
  Page size:
  PageSizeComboBox
  select
   15 items in 2 pages
  24~/upload_information/คู่มือแผนปฏิบัติการปี 63.pdf7 ตุลาคม 2562คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตเอกสาร
  23~/upload_information/แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปี พ.ศ. 2562.pdf29 มกราคม 2562แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เอกสาร
  21~/upload_information/บันทึกหนังสือส่งแผนปฏิบัติการปี 2562.pdf28 มกราคม 2562บันทึกเเจ้งเวียน "แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"เอกสาร
  19~/upload_information/1.แนวทางติดตามฯ ปี 62.pdf22 พฤศจิกายน 2561คู่มือแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เอกสาร
  18~/upload_information/คู่มือจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562 สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต .pdf12 ตุลาคม 2561คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2562 สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต เอกสาร
  17~/upload_information/วิธีการบันทึกคำของบประมาณโครงการขับเคลื่อนฯ กรมสุขภาพจิต.pdf20 สิงหาคม 2561ขั้นตอนการบันทึกคำของบประมาณโครงการขับเคลื่อนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมสุขภาพจิตเอกสาร
  15~/upload_information/ขั้นตอนติดตั้งanydesk.pdf19 กรกฎาคม 2561โปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์ AnyDesk link Download : https://anydesk.com/remote-desktopเอกสาร
  14 2 กรกฎาคม 2561แนวทางการบันทึกข้อมูลคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน 1. งบลงทุนสามารถบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 2. งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น สามารถบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561เอกสาร
  13~/upload_information/bandicam 2018-05-16 15-45-55-193.avi5 มิถุนายน 2561วีดีโอแนะนำขั้นตอนการรายงานผลตามแผนปฏิบัติการปกติ/วิจัย (การปรับแผน ครั้งที่ 1)เอกสาร
  12~/upload_information/ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลปรับแผนครั้งที่ 1-03-12 16-40-40-700.avi13 มีนาคม 2561วีดีโอแนะนำขั้นตอนการปรับแผนปฏิบัติการปกติ/วิจัย ครั้งที่ 1 (กรณีแก้ไขข้อมูลหลังจากปรับแผนครั้งที่ 1)เอกสาร